Saturday, July 7, 2007

Zelfportret


Picture: Rijksmuseum

Saleh, Raden Sarief Bastaman | 1834 | olieverf op doek

Zelfportret van de schilder Raden Sarief Bastaman Saleh, zittend voor een schilderij van een zeegezicht met palet, penselen en schildersstok in de hand.

Titel: Zelfportret
Kunstenaar: Saleh, Raden Sarief Bastaman
Datering: 1834 tot 1864
Materiaal: doek
Afmeting: hoogte: 106.7 cm, breedte: 85.3 cm
Verwervingswijze: aankoop
Datum verwerving: 1978-04
Objectnummer: SK-A-4703
Objectnaam: schilderij
Collectie: schilderijen

Raden Saleh (1816-1881)

De schilderijen van de Javaanse aristocraat Raden Syarif Bustaman Saleh zijn sterk beïnvloed door Europa. Op Java kreeg hij les van de Belgische schilder Antoine Payen, die hij in 1829 vergezelde naar Nederland. Saleh ging daar in de leer bij historieschilder Cornelis Kruseman en landschapsschilder Andreas Schelfhout. Na een reis door Europa keerde Saleh in 1844 terug naar Den Haag. Zijn grote exotisch getinte olieverfschilderijen waren populair aan de Europese vorstenhoven. Onderwerpen die hij schilderde, waren vechtende wilde beesten, de hertenjacht en bosbranden. Vanaf 1851 werkte hij in Java als schilder en restaurator mee aan een portrettengalerij van gouverneurs-generaal. Van 1856 tot aan zijn dood was Saleh conservator van de nationale schilderijencollectie van Indonesië.

No comments: